Open Access is het vrij beschikbaar stellen en toegankelijk maken van resultaten van onderzoek, in het bijzonder onderzoek dat met publieke middelen wordt gefinancierd. Toegang tot kennis, informatie en data is essentieel voor het hoger onderwijs en onderzoek. Het is de basis voor kennisoverdracht (onderwijs), kennisontwikkeling (onderzoek) en kennisvalorisatie (samenleving). Centraal staat daarbij dat resultaten van met publieke middelen gefinancierd onderzoek ook publiekelijk toegankelijk dienen te zijn.

In het publiceren onder Open Access wordt onderscheid gemaakt tussen de gouden en groene route. Bij de gouden route betaal je om te mogen publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift.  Lezers hoeven dan niet meer voor toegang tot het artikel te betalen. Een artikel mag daardoor ook gelijk vrij op andere plekken beschikbaar gesteld worden. Bij de groene route geldt de gangbare wijze van publiceren en is er na een redelijke termijn sprake van Open Access. Binnen het publiceren onder Open Access  zijn verschillende opties mogelijk, deze zijn vastgelegd in Creative Commons.

De CHE adviseert in haar publicatiebeleid om de groene route te volgen. Dit betekent concreet dat elk artikel dat vanuit de CHE wordt geschreven en gepubliceerd na verloop van een redelijke termijn onder Open Access valt (de vuistregel is 6 maanden). Zodat je na deze termijn je artikel vrij beschikbaar kunt stellen via de CHE-website, HBO Kennisbank en bijv. je eigen website. Deze regel geldt alleen voor artikelen, niet voor volledige boeken of boekhoofdstukken. Wat de redelijke termijn precies inhoudt verschilt per tijdschrift, gedurende die termijn is er sprake van een embargo. Voor overname moet altijd nog officieel toestemming worden gegeven door een uitgever. Een artikel mag dus niet automatisch na verloop van deze termijn vrij worden overgenomen. Het kan ook per uitgever verschillen welke versie van het artikel je vrij mag gebruiken na deze termijn.

Meer informatie over Open Access is te vinden op www.openaccess.nl

TERUG NAAR BOVEN