Studiecentrum

Criteria voor Publiceren

Wanneer je afstudeerproduct wordt gepubliceerd op de HBO Kennisbank wordt het daarmee openbaar. In het inleverformulier vind je verschillende criteria waaraan je afstudeerproduct daarom moet voldoen. Zoals de regels van het auteursrecht en het weglaten van gevoelige informatie.

Op deze pagina kun je daarover meer lezen. Voor vragen kun je contact opnemen met het Studiecentrum via hbokennisbank@che.nl.

GA NAAR

Afstudeerproduct en auteursrecht

Wanneer je ervoor kiest om je afstudeerproduct te publiceren is het belangrijk dat deze voldoet aan de regels van het auteursrecht. Wat betekent dat het geen informatie van anderen bevat die je niet vrij mag gebruiken. Waar moet je op letten om te zorgen dat je afstudeerproduct hieraan voldoet?

  • In je afstudeerproduct zal je vanzelfsprekend veel informatie gebruiken uit andere bronnen. Dit mag als je maar correct verwijst naar deze bronnen. Binnen de CHE gebruiken we hiervoor de APA-richtlijnen. Zorg er daarom voor dat je overal waar nodig volgens deze richtlijn verwijst. Meer informatie daarover kun je hier vinden.
  • Afbeeldingen die je via Google of elders op het internet vindt mag je meestal niet vrij gebruiken. Verwijder deze afbeeldingen uit je afstudeerproduct of gebruik afbeeldingen die je wel vrij mag gebruiken. Er zijn veel websites die rechtenvrije foto’s aanbieden zoals Pixabay en Pexels.

TERUG NAAR BOVEN

Afstudeerproduct en gevoelige informatie

In je afstudeerproduct kan gevoelige informatie staan over personen of organisaties waar je onderzoek over gaat. Informatie die niet geschikt is om openbaar gemaakt te worden. Daarom is het belangrijk deze informatie weg te laten of te anonimiseren. Hoe kun je dit doen en waar moet je opletten?

  • In plaats van de daadwerkelijke namen van personen kun je gefingeerde namen gebruiken (bij voorkeur alleen voornamen). In het voorwoord geef je aan dat de personen in je afstudeerproduct zijn geanonimiseerd. Ook de naam van een organisatie of bedrijf kun je vervangen door een symbool of een andere naam.
  • Verwijder privacygevoelige informatie. Dit kan gaan om adressen, telefoonnummers en allerlei andere vormen van persoonsgegevens. Let erop dat ook van jezelf dergelijke gegevens niet meer in het afstudeerproduct staan.
  • Tekstdelen die vertrouwelijke informatie bevatten kun je verwijderen en eventueel vervangen door de vermelding dat de tekst vanwege vertrouwelijke aard verwijderd is.
  • Bijlagen met gevoelige informatie kun je weglaten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de uitgeschreven tekst van interviews die je voor je onderzoek hebt afgenomen.
  • Sommige informatie is slechts tijdelijk vertrouwelijk. In dat geval kun je je afstudeerproduct onder embargo laten publiceren. Wat betekent dat het pas na een bepaalde periode beschikbaar komt. Neem in dat geval contact op met het Studiecentrum via hbokennisbank@che.nl.

Neem bij twijfel over geschiktheid van bepaalde informatie voor publicatie contact op met je afstudeerbegeleider, afstudeerorganisatie of het Studiecentrum via hbokennisbank@che.nl.

TERUG NAAR BOVEN