Studiecentrum

Afstudeerproduct Publiceren

Waarom publiceren?
In je afstudeerproduct zit vanzelfsprekend veel werk. Door dit te publiceren kun je dit werk delen met anderen en geef je het meer bekendheid. Zo krijg je nog meer eer van je werk. Net zoals jij tijdens je onderzoek gebruik hebt kunnen maken van onderzoek van anderen, kunnen anderen gebruik gaan maken van jouw onderzoek. Het is tevens een kans om jezelf te profileren en anderen gemakkelijk naar jouw afstudeerproduct te verwijzen. Als je ervoor kiest om je afstudeerproduct te publiceren blijft het auteursrecht nog steeds van jou. Wat betekent dat als je wilt dat je afstudeerproduct weer verwijderd wordt dit altijd direct gedaan wordt door het Studiecentrum. Je afstudeerproduct wordt na een termijn van 10 jaar sowieso verwijderd.

Bekijk voor meer informatie over waarom je je afstudeerproduct zou publiceren deze korte animatie.

Hoe publiceren?
Via een inleverformulier kun je je afstudeerproduct insturen voor publicatie. Nadat je in het formulier toestemming hebt gegeven kun je daar het afstudeerproduct uploaden en gegevens die nodig zijn voor publicatie invullen. Let er bij het uploaden van je afstudeerproduct op dat de versie geschikt is om openbaar gemaakt te worden. Je afstudeerproduct moet voldoen aan de criteria zoals vermeld in het formulier. Waaronder toestemming van je eventuele afstudeerorganisatie. Daarbij moet het behaalde cijfer minimaal een 7 zijn (voor de opleiding Leraar Basisonderwijs geldt 8 of hoger). Zodra je cijfer bekend is wordt je afstudeerproduct zo snel mogelijk geplaatst. Je ontvangt bericht als dit gebeurd is.

Ben je reeds afgestudeerd en kun je geen gebruik meer maken van het formulier? Heb je andere vragen over de HBO Kennisbank en het publiceren van je afstudeerproduct? Neem contact op met het Studiecentrum via hbokennisbank@che.nl

Open het inleverformulier