Bronvermelding en APA-richtlijnen

Binnen de CHE wordt voor bronvermelding gebruik gemaakt van de APA-richtlijnen zoals weergegeven in de handleiding ‘De APA-richtlijnen uitgelegd’. Voor deze handleiding zijn de Amerikaanse APA-richtlijnen als uitgangspunt genomen (vastgesteld door American Psychological Association). Deze zijn echter niet altijd goed toe te passen in het Nederlandse taalgebied en de handleiding wijkt hier dan ook op enkele punten van af. De handleiding is leidend, op punten waar die niet voorziet kun je uitgaan van de Amerikaanse APA-richtlijnen (versie 7). De handleiding is gratis te downloaden of te bestellen voor €4,05 via Studystore. Wanneer je op basis van de APA-richtlijnen er toch niet uitkomt kun je voor vragen contact opnemen met het Studiecentrum via auteursrechten@che.nl

Bekijk instructievideo’s over de APA-richtlijnen

Het belang van de APA-richtlijnen
Wanneer je onderzoek doet maak je altijd gebruik van informatie uit andere bronnen. Dit mag is en zelfs de bedoeling. Wel is het belangrijk dat je altijd verwijst naar deze bronnen. Daardoor kunnen anderen de informatie terugvinden, controleren of het inderdaad klopt en geef je ook de eer aan degene bij wie de informatie oorspronkelijk vandaan komt. Wanneer je niet of niet correct verwijst is er sprake van plagiaat. Door volgens vaste regels, de APA-richtlijnen, je bronnen te vermelden zijn je verwijzingen duidelijk en uniform. Het voordeel van het volgen van algemene richtlijnen is dat je verwijzingen voor iedereen herkenbaar en begrijpelijk zijn. Hiervan heb je ook weer zelf gemak wanneer je op zoek gaat naar informatie.

Bronverwijzingen volgens de APA-richtlijnen met automatische tools
Er bestaan verschillende digitale tools die automatisch bronverwijzingen kunnen generen (bijv. Word, Scribr, Mendeley en Zotero). Vaak geven die aan hiervoor ook de APA-richtlijnen aan te houden. In de praktijk komen bronverwijzingen die je op deze wijze aanmaakt niet altijd overeen met de officiële APA-richtlijnen. Wanneer je dergelijke tools gebruikt moet je dus altijd controleren of ze correct zijn. Het uiteindelijke resultaat moet voldoen aan de APA-richtlijnen zoals vastgelegd in de handleiding.

Meer websites met informatie over de APA-richtlijnen
De handleiding ‘De APA-richtlijnen uitgelegd’ is leidend en de belangrijkste bron voor informatie over de APA-richtlijnen. Naast deze handleiding zijn er nog veel websites waar je informatie over APA kan vinden. Deze zijn voornamelijk nuttig op punten waar de handleiding niet voorziet. Let op dat niet alle websites correcte informatie aanbieden. Onderstaande websites zijn sowieso betrouwbaar:

 • Auteursrechten.nl
  Naast de officiële handleiding vind je hier nog meer informatie over het toepassen van de APA-richtlijnen.
 • HAN Studiecentra- Bronnen vermelden: APA
  Veel informatie over de APA-richtlijnen, aangeboden door de HAN. Een deel komt overeen met de officiële handleiding maar er is ook extra informatie te vinden.
 • APA Style
  De officiële website van de American Psychological Association over de APA-richtlijnen (Engelstalig). Let wel op dat de Nederlandse toepassing hiervan leidend is en kan afwijken.
 • The APA Team
  Een handig blog waar tal van onderwerpen rond de APA-richtlijnen worden besproken en uitgelegd. Voornamelijk nuttig bij bronverwijzingen waar de handleiding geen duidelijkheid geeft.
 • Purdue Online Writing Lab
  Veel informatie over de Amerikaanse APA-richtlijnen aangeboden door de Purdue University (Engelstalig).
 • Hanze Library Guide APA-richtlijnen
  Een handige Library Guide van de Hanze Hogeschool om meer leren over de APA-richtlijnen.