Studiecentrum

Databanken

Overzicht databanken (alfabetisch)
Opleiding
Bedrijfskunde en HRM Educatie ICT Journalistiek en Communicatie
Social Work Theologie Verpleegkunde
Academia.edu

Sociaal netwerkplatform voor onderzoekers en academici. Op dit platform kunnen o.a. documenten en onderzoeken worden gedeeld. (Gratis) aanmelding verplicht.

Academic Search

Internationale wetenschappelijke literatuur op alle wetenschapsgebieden.

AUP Amsterdam University Press

Digitale abonnementen op de tijdschriften 'Pedagogiek' en 'Tijdschrift voor Communicatiewetenschap'. Ook veel artikelen uit andere tijdschriften.

Beeld en Geluid

Beelddatabank met televisie- en radioprogramma's van de publieke omroep. Ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

BibleHub

Zoek- en studietools inclusief parallelle teksten, kruisverwijzingen en commentaren. Deze site biedt snelle toegang tot actuele studies, preken en nog veel meer bronnen.

Cinahl

Internationale wetenschappelijke literatuur op verpleegkundig gebied. Bevat een 330 full-text journals.

Cochrane Library

De Cochrane Library (EN) is een verzameling databanken op het gebied van “Evidence-based Medicine” (EBM).

Nexis Dossier

Nexis Dossier (voorheen Company Dashboard) is een online database met nieuws en financiële informatie over 2.5 miljoen Nederlandse bedrijven. Uitgebreide financiële informatie over 300.000 bedrijven, kvk rapporten en nieuws over deze bedrijven.

Delpher

Ruim 60 miljoen pagina's uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften van 1618 tot 1995. 

Digibron

Kenniscentrum Gereformeerde Gezindte. Een miljoen artikelen uit honderden jaargangen christelijke uitgaven.

DOAJ Directory of Open Access Journals

Zoeken in 10.000 open access tijdschiften.

Emerald

Internationale wetenschappelijke literatuur op het gebied van Bedrijfskunde, HRM, Educatie, ICT, Journalistiek en Communicatie. Bevat publicaties van 25 tijdschriften.

ERIC

Education Resource Information Centre. Toegang tot literatuur en bronnen op het terrein van Educatie. Meer dan 1,3 miljoen records, waaronder vele fulltext. 

FD (Het Financieele Dagblad)Het Financieele Dagblad is een dagelijks verschijnende, Nederlandse krant gericht op economie en het bedrijfsleven. Met name gericht op zakelijk, economisch en financieel nieuws. Let op: om hiervan gebruik te kunnen maken is het nog wel nodig een account aan te maken.
Google Books

De volledige tekst van boeken doorzoeken.

Google Scholar

Zoeken naar (wetenschappelijke) tijdschriften-artikelen. Veel pdf-'s. Bekijk de instructievideo van deze databank.

HBO Kennisbank

Toegang tot afstudeerwerkstukken en publicaties uit het hoger beroepsonderwijs. Bekijk de instructievideo voor deze databank.

Hindawi

Internationale wetenschappelijke databank.

Invert

Database met abstracts van tijdschriftenartikelen van Nederlandstalige verpleegkundige literatuur. Let op: niet-fulltext.

Journal of Christian Nursing

Journal of Christian Nursing is a peer-reviewed, quarterly, professional journal helping nurses integrate issues of faith with nursing practice and sustain excellence in nursing care since 1984. Our mission is to help nurses, students, and educators practice from a biblically-based, Christian perspective.

Management Totaal

Management Totaal is een database met meer dan 1500 artikelen, afkomstig uit een groot aantal uitgaven op het gebied van management. U kunt in Management Totaal op diverse manieren zoeken. In het zoekvenster op de homepage kunt u zoektermen invoeren: bijvoorbeeld een trefwoord, auteursnaam, (deel van) titel. U kunt ook kiezen voor Uitgebreid Zoeken. Vervolgens kunt u de zoekresultaten met een filter verfijnen.

Meetinstrumenten in de zorg

Op deze website vindt je informatie over het domein meten in de zorg.

Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

NexisUni

Zoeken in Nederlands nieuws/kranten (artikelen in ‘De Volkskrant’, ‘Trouw’, ‘NRC-Handelsblad’, ‘Algemeen Dagblad’, 'ND' en 'RD', 'NRC' 'Financieel Dagblad') vanaf ongeveer 1990. Actueel tot en met de krant van vandaag. Uitgebreide zoekmogelijkheden op onderwerp, titel, auteur, krant en datum. Ook diverse (opinie)tijdschriften zijn opgenomen.

NJI Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden.

NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek)

Met deze interessante kennis & tools vind je artikelen, thematische overzichten, praktische handreikingen en antwoorden op onderwijsvragen.

Netherlands Research Portal

Nederlands Onderzoeksportaal dat de publicaties, datasets en projecten van universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstituten in Nederland bevat.

Pedagogiek DigitaalDigitale kennisbank in het pedagogisch vakgebied met gevalideerde pedagogische kennis en informatie.
Pubmed

Vrij toegankelijke database op het gebied van gezondheidszorg/geneeskunde/verpleegkunde. Samenvattingen en fulltext-artikelen uit meer dan 5.000 biomedische tijdschriften. Bekijk de instructievideo van deze databank.

Researchgate

Researchgate is een sociaal netwerk voor onderzoekers en wetenschappers. Onderzoekers kunnen o.a. worden gevolgd en documenten kunnen worden gedeeld en bewerkt. (Gratis) aanmelden is verplicht.

Richtlijnendatabase

Op de Richtlijnendatabase vindt u medische richtlijnen voor de tweede lijn. Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk. Uitgave van de Federatie Medisch Specialisten.

SAGE

Full-text toegang tot internationale journals op het gebied van Life sciences, Life & Bio-medical sciences, Materials Science & Engineering, Social Sciences & Humanities, Journalism & Communication.

Santeon Verpleegkundige kennisbank

Santeon is een samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen. In deze deze databank vind je documenten afkomstig van deze ziekenhuizen. Let op: de documenten moet je via de databank nog zelf aanvragen bij het betreffende ziekenhuis.

Science Direct

Databank met meer dan 10 miljoen artikelen uit een groot aantal tijdschriften. Gedeeltelijk full-text.

SCP Sociaal en Cultureel Planbureau

Het SCP doet wetenschappelijk onderzoek op sociaal en cultureel gebied. De resultaten rapporteert het SCP aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere overheidsorganisaties.

Sociaal Digitaal

Digitaal naslagwerk voor het sociaal domein (archief SOZIO).

Sociale Vraagstukken

Op deze site publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.

SpringerLink

Nederlandstalige e-books en artikelen op sociaal en medisch gebied en Engelstalige wetenschappelijke literatuur met de nadruk op gezondheidszorg en sociale wetenschappen.

Studiebijbel

StudieBijbel Online bevat onder andere: Vier oorspronkelijke Griekse tekstedities. Een oorspronkelijke Hebreeuwse tekst. Een woord-voor-woord vertaling van het Grieks en Hebreeuws naar het Nederlands. Een vers-voor-vers Bijbelcommentaar. Een vergelijk van 15 moderne bijbelvertalingen. Een Grieks-Nederlandse concordantie.Een Grieks analytisch lexicon. Een theologisch Grieks woordenboek van 5000 woorden.

Theologie.nl

Op het digitale platform Theologie.nl vind je meer dan 10.000 artikelen, meer dan tien christelijke tijdschriften, honderden theologische blogs, 850 boekrecensies en de Theologie.nl podcast. 

Theologische Tijdschriften

Database met artikelen van een groot aantal Nederlandstalige theologische tijdschriften, waaronder Inspirare, Radix, Soteria en Wapenveld. Niet alles is gratis (online) toegankelijk.

Tijdschrift voor HRM

Deze database bevat artikelen, columns en boekbesprekingen vanaf 2000. Alle bijdragen zijn vrij te downloaden, te verspreiden en te gebruiken.

Van Gorcum TijdschriftenDigitale toegang tot de tijdschriften ‘Volgens Bartjens’, ‘Meertaal’, ‘Zone’ en ‘Tijdschrift Taal’.
Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. U vindt bij ons een breed scala aan deskundigheid op verschillende onderwerpen.

Wiley Online Library

Engelstalige databank op het gebied van: business, journalism studies & communication studies, computer science, education, engineering, law, life sciences, statistics, medicine and healthcare, psychology, social sciences.

Worldcat

Toegang tot de collecties en diensten van meer dan 10.000 bibliotheken over de hele wereld
Aanvragen van boeken/artikelen bij andere bibliotheken (IBL) kan alleen via het Studiecentrum  NB niet gratis!

Disclaimer: het gebruik van de databanken valt binnen de privacy voorwaarden van de CHE (zie de privacyverklaring). Bij het aanmaken van een persoonlijk account bij een databank gelden de privacy voorwaarden van de betreffende databank