Studiecentrum

Disclaimer

Disclaimer

Wij doen ons uiterste best om de informatie op deze website actueel en volledig te houden. Toch is het mogelijk dat de informatie die wij plaatsen onvolledig of onjuist is. Mocht u dit tegenkomen stellen wij een reactie op prijs.

  • De inhoud van de website kan zonder vooraankondiging wijzigen.
  • Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
  • De webredactie spant zich in om iedereen die geportretteerd wordt op deze site om toestemming te vragen. Mocht je bezwaar hebben tegen bepaalde foto’s of video’s waarop je te zien bent, neem dan contact op met de webredactie via studiecentrum@che.nl.
  • Alle op de website afgebeelde gegevens zijn in eigendom of licentie van de Christelijke Hogeschool Ede en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
  • Het is niet toegestaan de auteursrechtelijke beschermde werken of andere informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen. te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder toestemming van de Christelijke Hogeschool Ede.
  • Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. De Christelijke Hogeschool Ede is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.