Lockdown en het Studiecentrum (Update 24-12)

Lockdown en het Studiecentrum (Update 24-12)

Als gevolg van de meest recente maatregelen van de overheid is het onderwijs aan de CHE heel beperkt. Het Studiecentrum is normaal geopend voor uitleen en studie. De balie is open binnen de reguliere openingstijden. Via de mail zijn we ook gewoon bereikbaar: studiecentrum@che.nl Let op: tijdens de kerstvakantie is zowel het Studiecentrum als de school gesloten.

Uitleentermijn verlengd:
Van alle materialen hebben we de uitleentermijn automatisch verlengd tot en met 14 februari. Dit in verband met de verminderde aanwezigheid van studenten en medewerkers als gevolg van digitaal onderwijs. Het blijft natuurlijk nog wel gewoon mogelijk om materialen eerder in te leveren.

 
Wanneer nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt zullen wij hierover berichten waar dit gevolgen heeft voor de diensten van het Studiecentrum.