Ook video- en audiofragmenten worden beschermd door het auteursrecht en mogen niet zomaar vertoond of overgenomen worden. Het is echter toegestaan om voor onderwijsdoeleinden vrij gebruik te maken van video en audio. Zolang het een onderwijsdoel heeft en deel uitmaakt van het onderwijsprogramma heb je hiervoor geen toestemming nodig. Let op: het is niet toegestaan om een video of audio op de digitale onderwijsleeromgeving te plaatsen zodat studenten dit zelf thuis kunnen bekijken of luisteren. Voor vertoningen binnen de school die geen onderwijsdoeleinde hebben, zoals voor amusement en ontspanning, is nog steeds toestemming noodzakelijk en moet veelal een vergoeding betaald worden. Het vrij gebruik van video en audio gaat dus enkel om de vertoningen binnen de school met onderwijsdoeleinden.

TERUG NAAR BOVEN