Voor onderwijsdoeleinden is het toegestaan vrij gebruik te maken van video en audio. Zolang het een onderwijsdoel heeft en deel uitmaakt van het onderwijsprogramma heb je hiervoor geen toestemming nodig. Dit geldt zowel voor een fysiek college als een digitaal college. Let op: het is niet toegestaan om een video of audio op de digitale onderwijsleeromgeving te plaatsen zodat studenten dit zelf thuis kunnen bekijken of luisteren. 

Voor vertoningen van film binnen de school die geen onderwijsdoeleinde hebben, zoals een filmavond voor studenten en/of medewerkers, is ook een overeenkomst afgesloten. Groepsvertoning en doorgifte van film voor niet-educatief gebruik binnen de school is daarmee toegestaan (zowel via gegevensdragers zoals dvd, blu-ray als via streams en downloads).

TERUG NAAR BOVEN