Studiecentrum

Artikelen en boekwerken

Tot en met 50 pagina’s mag vrij worden overgenomen uit een werk, op voorwaarde dat dit maximaal 25% van het gehele werk is. Onder een werk vallen zowel boeken, tijdschriften, dagbladen als andere periodieken. Bij een tijdschrift slaat het maximum van 25 % van het gehele werk op de omvang van de hele aflevering van het tijdschrift waarin het artikel dat je wilt overnemen verschenen is.

Alle overnames langer dan 50 pagina’s (lange overnames) moeten worden gemeld bij het Auteursrechten Informatiepunt via studiecentrum@che.nl Vaak moet hier apart toestemming voor worden gevraagd en is een extra betaling nodig. Maar ook lange overnames waar sprake is van Open Access, een Creative Commons-licentie of eigen werk moeten gemeld worden. Alle lange overnames moeten worden geregistreerd waardoor het belangrijk is dat deze altijd doorgegeven worden. 

TERUG NAAR BOVEN