Bij het schrijven van een artikel wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende versies. Dit is van belang omdat je vaak alleen een bepaalde versie na publicatie vrij mag gebruiken. Er zijn drie type versies van een artikel te onderscheiden:

  • Pre-print: dit betreft de originele versie van het artikel voordat het is ingediend bij een tijdschrift. De versie is nog niet door de peer review gegaan.
  • Post-print: dit is de versie van het artikel na peer review en bevat de wijzigingen die op basis daarvan zijn aangebracht. Het is de definitieve versie van het artikel die je stuurt naar tijdschrift voordat deze gepubliceerd wordt.
  • Gepubliceerde versie: dit is de versie van het artikel zoals die gepubliceerd is in het tijdschrift. Inhoudelijk is die over het algemeen gelijk aan de post-print. Het belangrijkste verschil zit hem in de vormgeving en de paginanummering die het tijdschrift toevoegt.

Het kan per uitgever verschillen welke versie van het artikel vrij gebruikt mag worden na publicatie. Via de website Sherpa/Romeo is voor elk Engelstalig tijdschrift in te zien welke versie er gepubliceerd mag worden en ook na welke termijn. Voor Nederlandstalige tijdschriften kun je contact opnemen met de uitgever of contact opnemen met Studiecentrum via studiecentrum@che.nl

TERUG NAAR BOVEN