Studiecentrum

Mogelijkheden van vrij gebruik

Naast veel werken die je niet vrij mag gebruiken zijn er ook veel opties en werken waarvoor bij gebruik geen toestemming nodig is. Voor foto’s en afbeeldingen zijn hierboven opties te vinden. Hier wordt nog een aantal opties en type werken besproken die je vrij mag gebruiken in het onderwijs:

  • Linken naar externe bronnen: Het is ook mogelijk een artikel, afbeelding, video etc. niet daadwerkelijk te plaatsen in de leeromgeving maar enkel een link naar de bron te geven. Let daarbij echter ook op de regels van het auteursrecht. Het is toegestaan om een link te plaatsen naar een artikel op een van de databanken waarop de CHE een abonnement heeft. Ook het plaatsen van een link naar een artikel, afbeelding, video etc. op internet is toegestaan, mits het rechtmatig openbaar is gemaakt.
  • Eigen werk: Werk dat door jou volledig zelf geschreven of gemaakt is mag je vrij gebruiken. Hierbij is het van belang dat het auteursrecht niet met anderen wordt gedeeld of mogelijk is afgestaan aan een uitgever.
  • Publicaties van de overheid: Publicaties van de overheid zijn vrij te gebruiken, tenzij nadrukkelijk een auteursrechtvoorbehoud wordt gemaakt. Controleer dus altijd of dit mogelijk het geval is en genoteerd staat bij een publicatie.
  • Werken met een Creative Commons-licentie: Wanneer aan een werk een Creative Commons-licentie is toegekend mag dit onder bepaalde voorwaarde vrij gebruikt worden. Wel is hierbij altijd naamsvermelding van de maker vereist.

TERUG NAAR BOVEN