Creative Commons zijn licenties die worden toegekend aan een werk (artikel, afbeelding etc.) waarvan, onder voorwaarden vastgelegd in de licentie, vrij gebruik mag worden gemaakt. Dit is relevant wanneer je een werk van anderen wilt gebruiken of zelf een artikel wilt publiceren. De Creative Commons zijn een vorm van Open Access waarbij voor verschillende opties kan worden gekozen. Elke optie kent andere voorwaarden toe aan de overname van een werk. Met een Creative Commons-licentie behoudt de auteur alle rechten, maar geeft hij aan anderen toestemming om het werk te verspreiden, het met anderen te delen of bij sommige licenties ook om het werk te bewerken. Het aanbieden van een werk onder een Creative Commons-licentie betekent niet dat de auteursrechten opgegeven worden. Zonder een Creative Commons-licentie zou iedereen expliciet toestemming moeten vragen voor elk gebruik van het werk.

Er zijn zes soorten (gebruiks)licenties die zijn opgebouwd uit de combinatie van vier bouwstenen. Hieronder vind je de zes licenties gerangschikt van minst restrictief naar meest restrictief. Door op de symbolen of namen te klikken kom je bij de samenvatting van de betreffende licentie.

Meer informatie over Creative Commons is te vinden op www.creativecommons.nl

Naamsvermelding
Naamsvermelding-GelijkDelen
Naamsvermelding-NietCommercieel
Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen
Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken
Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken

Er zijn ook werken die vallen onder het publieke domein. Dit is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet, of niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Je mag het werk zonder toestemming kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden. Hiervoor zijn twee opties mogelijk die hieronder zijn weergeven. Bij de eerste heeft de auteur zelf zijn rechten afgestaan, bij de tweede is vastgesteld dat er op een werk geen auteursrecht meer rust.

CC0 verklaring
Public Domain Mark

TERUG NAAR BOVEN