Nieuwe online tijdschriften voor educatie

Nieuwe online tijdschriften voor educatie

Met ingang van het nieuwe cursusjaar zijn er enkele nieuwe online abonnementen afgesloten.

Op de tijdschriften: Volgens Bartjens, Meertaal, Tijdschrift Taal en Zone is er nu een digitaal abonnement. Deze tijdschriften zijn vooral belangrijk voor de opleiding ‘Educatie’.

De tijdschriften kunnen worden geraadpleegd via de pagina databanken bij ‘Van Gorcum tijdschriften’ .