Studiecentrum

Wat is de HBO Kennisbank?

De HBO Kennisbank is een databank met afstudeerproducten en onderzoekspublicaties van hogescholen in Nederland. In totaal doen 26 hogescholen hieraan mee, waaronder ook de CHE. Al meer dan 55.000 publicaties zijn hier te vinden.

Dit gaat onder andere om scripties, wetenschappelijke artikelen, lezingen, rapporten en nog veel meer soorten publicaties. Daarbij is elk vakgebied van de verschillende hbo opleidingen ruim vertegenwoordigd. Door het beschikbaar stellen van publicaties op deze plek wordt informatie gratis gedeeld en beschikbaar gemaakt. Zo kunnen onderzoekers, mensen uit het werkveld en allerlei andere partijen informatie van elkaar vinden en gebruiken. Uitwisseling van kennis wordt zo gestimuleerd.

Ook jouw afstudeerproduct kan op de HBO Kennisbank worden geplaatst. Voor de CHE wordt het plaatsen van publicaties op de HBO Kennisbank door het Studiecentrum beheerd.

Bekijk voor meer informatie over wat de HBO Kennisbank is deze korte animatie.