Studiecentrum

Afstudeerproduct En Gevoelige Informatie

In je afstudeerproduct kan gevoelige informatie staan over personen of organisaties waar je onderzoek over gaat. Informatie die niet geschikt is om openbaar gemaakt te worden. Daarom is het belangrijk deze informatie weg te laten of te anonimiseren. Hoe kun je dit doen en waar moet je opletten?

  • In plaats van de daadwerkelijke namen van personen kun je gefingeerde namen gebruiken (bij voorkeur alleen voornamen). In het voorwoord geef je aan dat de personen in je afstudeerproduct zijn geanonimiseerd. Ook de naam van een organisatie of bedrijf kun je vervangen door een symbool of een andere naam.
  • Verwijder privacygevoelige informatie. Dit kan gaan om adressen, telefoonnummers en allerlei andere vormen van persoonsgegevens. Let erop dat ook van jezelf dergelijke gegevens niet meer in het afstudeerproduct staan.
  • Tekstdelen die vertrouwelijke informatie bevatten kun je verwijderen en eventueel vervangen door de vermelding dat de tekst vanwege vertrouwelijke aard verwijderd is.
  • Bijlagen met gevoelige informatie kun je weglaten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de uitgeschreven tekst van interviews die je voor je onderzoek hebt afgenomen.
  • Sommige informatie is slechts tijdelijk vertrouwelijk. In dat geval kun je je afstudeerproduct onder embargo laten publiceren. Wat betekent dat het pas na een bepaalde periode beschikbaar komt. Neem in dat geval contact op met het Studiecentrum via hbokennisbank@che.nl.

Neem bij twijfel over geschiktheid van bepaalde informatie voor publicatie contact op met je afstudeerbegeleider, afstudeerorganisatie of het Studiecentrum via hbokennisbank@che.nl.