Theologie.nl

Theologie.nl

Op het digitale platform Theologie.nl vind je meer dan 10.000 artikelen, meer dan 10 christelijke tijdschriften, honderden theologische blogs, 850 boekrecensies en de Theologie.nl podcast. Toegang d.m.v. een activeringsaccount dat alleen beschikbaar is voor theologie-studenten en -medewerkers. Dit account wordt jaarlijks door het Studiecentrum verstrekt.