SCP Sociaal en Cultureel Planbureau

SCP Sociaal en Cultureel Planbureau

Het SCP doet wetenschappelijk onderzoek op sociaal en cultureel gebied. De resultaten rapporteert het SCP aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere overheidsorganisaties.