Internationale wetenschappelijke literatuur op verpleegkundig gebied. Bevat een kleine 800 full-text journals.