Studiecentrum

Datamanagement

Datamanagement

Het Studiecentrum ondersteunt en adviseert bij alle aspecten van datamanagement en onderzoek. Dit wordt gedaan door de datasteward. Waarvoor kun je onder andere bij de datasteward terecht?

  • Advies bij het schrijven van een datamanagementplan
  • Advies bij onderzoeksdata en de AVG: informed consent, anonimiseren, pseudonimiseren
  • Ondersteuning bij veilig opslaan van data
  • Ondersteuning bij veilig werken met en delen van data tijdens het onderzoek
  • Ondersteuning bij publiceren van data na het onderzoek
  • Ondersteuning bij archiveren van data na het onderzoek

De datasteward is Guido Dijkstra. Om contact op te nemen kun je mailen naar gdijkstra@che.nl 

Research Drive
Voor het veilig opslaan, delen en werken met onderzoeksdata kun je gebruik maken van Research Drive. Dit is noodzakelijk voor data die persoonsgegevens bevat en onder de AVG valt. Voor het aanvragen van opslagruimte voor je onderzoeksproject kun je contact opnemen met de datasteward via gdijkstra@che.nl. Op Topdesk vind je meer informatie over de verdere procedure en het in gebruik nemen van Research Drive.